Как работи програмата Таен Клиент

Как работи програмата Таен Клиент

За да продавате успешно Вашите продукти и услуги се опирате на печеливш бизнес. За да бъде дългосрочно печеливш един бизнес той се доверява на редовните инспекции на Таен клиент.

За тези бизнеси персоналът се е превърнал от проблем в основна движеща сила. Успешните франчайз вериги постигат това като подбират, обучавати  контролират чрез тайни клиенти като мотивират служителите си да спазват установените стандарти на обслужване. Подготвихме Програмата Таен клиент, за да подкрепим Вашата организация в завладяването на още по-голям пазарен дял.